Proefproject inzameling restplastics in Genk

02-03-2017

In een nieuwe reeks op TV Limburg toont afvalintercommunale Limburg.net hoe je de afvalberg kan beperken en het afval dat toch gecreëerd wordt zo goed mogelijk kan sorteren om te recycleren. Zachte en harde plastics zijn perfect recycleerbaar en krijgen bij ECO-oh! een tweede leven wanneer je ze sorteert en gratis naar het recyclagepark brengt.