De ECO-oh! Group, ecologisch van nature

HISTORIEK: VAN PILOOTPROJECT TOT EEN UNIEK RECYCLING BEDRIJF  

In 1989 startten de 4 stichtende partners van Ekol (Kempense Steenkoolmijnen, OVAM, LVM en Eurobox) een pilootproject waarbij ze antwoord boden aan een prangend ecologisch vraagstuk. In de consumptiemaatschappij zorgt het toenemend aantal plastic verpakkingen voor een groeiende afvalberg. De oplossing: burgers leren plastics sorteren en deze vervolgens recyclen.

Voor consumenten is het onderscheid tussen PET, PE, PP en PVC plastics evenwel onduidelijk. Een plastic folie, botervlootje, aardbeibakje of bloempotje, voor de burger is het allemaal plastic. Daarom werd bij ons van bij de start een machinepark ontworpen dat sterk vervuilde, gemengde stromen van huishoudelijk plastic afval verwerkt. Alleen zo is een eenvoudige laagdrempelige sorteerboodschap mogelijk. Iets wat voor de ECO-oh! Group een topprioriteit is.

Gestaag groeide Ekol, tot het in 2010 de toenmalige maximale capaciteit van 10.000 ton bereikte. In 2010 werd Ekol verkocht aan de huidige eigenaars die beslisten tot een uitbreiding van de productiecapaciteit tot 22.000 ton per jaar. Voldoende om de huishoudelijke restplastics van 2,5 miljoen Vlamingen te recyclen. Tegelijk werd fors geïnnoveerd in de verwerkbaarheid van de gerecyclede grondstoffen.

In 2015 werd de naamswijziging van Ekol naar ECO-oh! doorgevoerd en ontstond de ECO-oh! Group met aparte entiteiten voor recycling, verwerking, innovatie en commercialisering. Met een sterk belevingsgericht merk, ECO-oh!, en een nieuwe organisatie is de ECO-oh! Group klaar voor verdere groei.

ECO-EFFICIENTIE ZIT ONS IN DE GENEN   

Als industrieel bedrijf is ECO-oh! van nature ecologisch. Door restplastics op de meest eco-efficiënte en kostenbewuste manier te recyclen tot 100% recyclebare grondstoffen en producten sluiten we de eigen kringloop. Dat doen we in onze fabrieken in Houthalen en Laakdal met 100% groene stroom.
In Houthalen vangen we regenwater op en zuiveren we ons eigen afvalwater zonder enige lozing (nullozerstatuut).

We zijn trots dat we, als vierde bedrijf in België, het EuCertPlast certificaat behaalden.

Deze certificering garandeert dat het recyclageproces voldoet aan de Europese standaard EN 15343:2007. De focus ligt hierbij vooral op transparantie en opspoorbaarheid van de stromen van post-consumer afval en gerecycleerd materiaal.

De ECO-oh! groep behaalde in 2018 het QA-CER certificaat niveau 2, uitgereikt door de onafhankelijke geaccrediteerde certificatie-instelling BQA.  Deze certificering garandeert het kwaliteitssysteem van ECO-oh! wat betreft de recyclageprocessen en het inzetten van gerecycleerde materialen in de producten.

Het QA-CER systeem baseert zich op de hoofdprincipes van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, aangevuld met vereisten uit Europese normen voor recyclage (EN 15347, EN 15343).

UPGRADING VAN GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN

Belangrijker nog dan de uitbreiding is dat de gemiddelde kwaliteit en verwerkbaarheid van de gerecyclede grondstoffen substantieel is verbeterd. De functionele bruikbaarheid van het nieuwe regranulaat biedt ECO-oh! ruimere afzetmogelijkheden.

Daarenboven investeerden we naast intrusie in nieuwe lijnen voor extrusie, injectie en een 100% geautomatiseerde lijn voor de productie van platen.  Met nieuwe matrijzen en een filosofie van moduleerbare producten brengen we eigentijds design en flexibele combinatiemogelijkheden.

Ook de komende jaren zal innovatie de drijfveer zijn voor verdere upcycling van onze producten.

EEN UITNODIGING AAN ONZE OVERHEID

Met de nieuwe Europese recycling norm voor huishoudelijke restplastics van 55% tegen 2025 ligt een zeer haalbare doelstelling op tafel. Wij bewijzen dat échte mechanische recycling haalbaar is met 97% reële output in grondstoffen. Dat betekent dat ‘thermisch valoriseren, of gewoonweg verbranden, overbodig wordt.

Als partner van overheden en fabrikanten biedt de ECO-oh! Group vandaag oplossingen om met een sterk upcycling proces in een gesloten kringloop huishoudelijke restplastics te recyclen tot 100% recyclebare producten. Met een rendabel businessmodel bewijzen we samen met intercommunales en meer dan 2 miljoen sorterende Vlamingen dat - aanvullend op PMD-sortering - een norm van 55% effectieve recycling vandaag al gerealiseerd wordt.

Binnen de juiste regelgeving is de ECO-oh! Group bereid tot de nodige investeringen om bijkomende verwerkingscapaciteit te creëren in Vlaanderen en Wallonië, met nieuwe lokale werkgelegenheid tot gevolg. Daarom nodigen we overheden uit, nu reeds vrijwillige bijkomende inzamelingen te organiseren en de regelgeving - in lijn met de wens van burgers om maximaal te sorteren en recyclen - te laten volgen.  Want recyclen doen we samen!

HET ECO-OH! ID 

  • Activiteit: recyclen van gemengde huishoudelijke plastic reststromen tot grondstoffen en verdere verwerking tot producten.
  • Merk: ECO-oh!
  • Capaciteit recycling: 17.000 ton in 5/7 en 22.000 ton in 7/7.
  • Verwerkingstechnieken: intrusie, extrusie, injectie, plaattechniek.
  • Investering 3de recycling lijn: gepland in 2018, 10.000 ton extra capaciteit.
  • Investering ‘innovatie-concept’: gepland in 2018, gericht op halffabricaat.
  • Aantal medewerkers: 40.

HET ECO-OH! RECYCLING PROCES 

De plastic afvalberg:

De opslag van aangevoerde huishoudelijke restplastics gebeurt in een wind- en regendichte hal ter voorkoming van zwerfvuil, geur en visuele hinder.

Verkleining tot vuistgrootte:

Bij de start van het proces verkleinen de messen van een rotor-shredder de restplastics tot vuistgrootte om een volledig automatisch proces toe te laten.

Verwijderen van niet-plastics, wassen en scheiden:

Een voorwastrommel scheidt alle niet-kunststoffen, glas, steentjes en metalen van de kunststoffen. Daarna ontstaan twee deelstromen in de scheidingstank: een drijvende fractie (PE, PP) en een zinkende fractie (PVC, PET,PS).  

Mechanische droging en verdere sortering:

In een proces van mechanische droging worden water en papierpulp uit de gewassen kunststoffen gecentrifugeerd. Vervolgens wordt door middel van lucht de drijvende fractie opgesplitst in een foliefractie en een harde fractie.  

Agglomeraat en regranulaat:

Tot slot worden de foliefracties in de agglomerator of regranulator verdicht tot ruwe kunststofkorrels. Bij dit proces vertienvoudigt het soortelijk gewicht. De kunststofkorrels zijn nu klaar voor de verwerking tot nieuwe producten.

Verwerking tot producten:

Vandaag beschikt de ECO-oh! Group over 4 extrusielijnen, een intrusielijn, een gerobotiseerde injectielijn en een ultramoderne platenmachine.
Bij de productie worden kunststofkorrels gesmolten en in matrijzen geperst of gaan ze er volcontinu doorheen met afkoeling door middel van water.
Tot slot bewerkt de afwerkingsafdeling de producten finaal, voorziet ze van kleur en monteert ze af.