ECO-oh! groep haalde in juli 2018 het QA-CER certificaat niveau 2

04-10-2018

De ECO-oh! groep haalde in juli 2018 het QA-CER certificaat niveau 2, dat wordt uitgereikt door de onafhankelijke geaccrediteerde certificatie-instelling BQA.  Deze certificering garandeert het kwaliteitssysteem van ECO-oh! wat betreft de recyclageprocessen en het gebruik van gerecycleerde materialen in de producten, zowel op het vlak van het recyclaatgehalte als op het vlak van de kwaliteit van het eindproduct, om op die manier het duurzaamheidprincipe te ondersteunen.

QA-CER baseert zich op de hoofdprincipes van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, aangevuld met vereisten uit Europese normen voor recyclage (onder andere: vereisten voor karakteristieken van kunststofafvalstromen, zoals opgesomd in EN 15347, en voor een naspeurbaarheidssysteem voor kunststofafvalstromen zoals gedefinieerd in EN 15343).

Bart Van Gorp, strategic innovation manager ECO-oh!:

Dankzij het certificaat hebben onze klanten een externe bevestiging dat onze producten daadwerkelijk de aangegeven hoeveelheid gerecycleerde materialen bevatten.

In 2017 werd QA-CER voorgesteld als Pilot Project door de Ellen MacArthur Foundation.
Meer weten?

https://www.bqa.be/nl/bqa-qa-cer-recyclagemanagement-en-recyclaat
https://www.qa-cer.be/nl/node/1